Tắt [X]
Menu

Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Kinh tế- chuyên ngành Kinh tế Thương mại

Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo...

Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh tế- chuyên ngành Luật Thương mại

Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về pháp luật kinh tế,...

Cơ cấu Tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa, Văn phòng khoa, các bộ môn, Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai...
  • Tri ân thầy cô và sinh viên Khoa Kinh tế - Luật của Top 12 Gương mặt sinh viên 2019

    Tri ân thầy cô và sinh viên Khoa Kinh tế - Luật của Top 12 Gương mặt sinh viên 2019

097 9952.066‬​​