KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG
MÔ HÌNH SÁCH NĂM HỌC 2017-2018
 
Căn cứ theo Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2017-2019 của Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - Luật; Kế hoạch công tác đoàn năm học 2017-2018 của Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - Luật; nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của Đoàn viên thanh niên Khoa Kinh tế - Luật, BCH Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - Luật phát động chương trình xây dựng mô hình sách “Mỗi cuốn sách thắp sáng một ngọn lửa ước mơ” năm học 2017-2018 với kế hoạch như sau:
1. Thời gian và đầu mối nhận quyên góp:
1.1. Thời gian:
- Ngày 30/01/2018 đến ngày 15/3/2018
1.2. Đầu mối quyên góp:
- Chi đoàn giáo viên Khoa Kinh tế - Luật: Ths. Trần Thị Nguyệt
- K50: Trần Trung Hiếu (50P4) và Phạm Ngọc Thắng (50F2)
- K51: Hà Trung Thành (51F4) và Trần Thị Tú Oanh (51P4)
- K52: Đoàn Minh Châu (52P1) và Vũ Thị Huyền Trang (52F4)
- K53: Nguyễn Ngọc Anh (53F1)
2. Địa bàn thực hiện:
- Trường tiểu học Tiên Phú, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
3. Nội dung quyên góp:
- Sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, truyện thiếu nhi
- Sách giáo trình, sách chuyên khảo, báo, tạp chí thuộc các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế…
- Giá, kệ sách, đồ dùng học tập…