Trường Đại học Kwwansei Gakuin, Nhật Bản thông báo chương trình trao đổi sinh viên vào tháng 9/2018.