Sáng ngày 15/6/2017, Khoa Kinh tế - Luật đã tổ chức thành công hội thảo khoa học: “Tác động của việc tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới đến thương mại và đầu tư ở Việt Nam”
Tham dự Hội thảo về phía Nhà trường có TS. Lê Tiến Đạt – Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và TS Nguyễn Thị Tình – Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự. Về phía khoa Kinh tế - Luật có PGS.TS Hà Văn Sự - Trưởng khoa Kinh tế - Luật cùng các thầy cô giáo trong Khoa và các nghiên cứu sinh đang sinh hoạt chuyên môn tại khoa Kinh tế - Luật.
Các báo cáo tại hội thảo đã tập trung trình bày về sự tác động của việc Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới trong một số lĩnh vực cụ thể như thương mại hàng hóa, đâu tư, dịch vụ. Các báo cáo trình bày không chỉ phân tích thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong những lĩnh vực này mà còn phân tích sự cần thiết của việc phải tham gia các hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế Việt Nam khi tham gia các hiệp định này, từ đó các tác giả đã đưa ra các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển nền kinh tế đất nước, hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Tại hội thảo, các nhà khoa học đã cùng nhau trao đổi về những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại, về vai trò của Nhà nước và hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định này. Các nhà khoa học cũng đã tập trung trao đổi về cơ chế phối kết hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp để biến những thách thức thành những cơ hội chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam khi tham gia vào các thị trường mới.
Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Hà Văn Sự đã tổng kết nội dung hội thảo và ghi nhận sự chủ động, tích cực của các nhà khoa học,các cán bộ, giảng viên, các nghiên cứu sinh trong việc tham gia viết bài, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đồng thời nhấn mạnh hội thảo là hoạt động cần thiết, cần được tổ chức thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn cho các giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.