HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
Hoạt động quản lý khoa cho sinh viên
 
(10/09/2016 - 22:52)
Sinh viên Khóa 52 xem thời khóa biểu tại file đính kèm
 
(20/05/2016 - 15:56)
Đã có kết quả xét tốt nghiệp K48 và các khóa cũ tại bảng tin VPK. SV kiểm tra, nếu có vấn đề thắc mắc, sinh viên phản hồi ngay tại VPK trước ngày 24/5/2016
 
(20/05/2016 - 15:56)
Đã có kết quả xét tốt nghiệp K48 và các khóa cũ tại bảng tin VPK. SV kiểm tra, nếu có vấn đề thắc mắc, sinh viên phản hồi ngay tại VPK trước ngày 24/5/2016
 
(09/12/2015 - 11:24)
Sinh viên K50FP đến phòng Đào tạo nhà U1 để nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng an ninh theo lịch
 
(09/12/2015 - 00:38)
Yêu cầu những SV có tên trong danh sách thực hiện nghĩa vụ nộp học phí ngay. Những TH nộp học phí sau ngày 27/11/2015 cần xuống phòng KHTC xin xác nhận.
 
(14/11/2013 - 17:26)