Tắt QC... [X]
Menu

THÔNG BÁO 434 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Cập nhật : 04/04/2022
Lượt xem: 283

Hướng dẫn đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

THÔNG BÁO 434 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​