Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của thị trường lao động, Trường ĐH Thương Mại triển khai việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học về chương trình đào tạo (CTĐT) của ngành/ chuyên ngành vừa học. Sinh viên vào Link dưới đây để tham gia khảo sát ý kiến:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-xJbMpvGsPZ6CKZECse43XQhSxINDLb1hPSV3DSMcdIq1w/viewform