Tắt QC... [X]
Menu

Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ khoa học cấp Học viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thái Trường

Cập nhật : 30/04/2022
Lượt xem: 186

Ngày 28/4/2022, tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ khoa học cấp Học viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thái Trường, Chuyên ngành: Luật Kinh tế. Mã số: 9 38 01 07 với Đề tài luận án: “Địa vị pháp lý của Quản tài viên theo pháp luật phá sản Việt Nam hiện nay”.

Hội đồng khoa học cấp Học viện đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thái Trường.

NCS Nguyễn Thái Trường trình bày tóm tắt nội dung luận án tiến sĩ. Luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận khoa học về địa vị pháp lý của Quản tài viên theo pháp luật phá sản. Luận án đã phân tích thực trạng các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Quản tài viên và thực tiễn thi hành ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, Luận án đưa ra một số giải pháp nhất định góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật phá sản Việt Nam về địa vị pháp lý của Quản tài viên.

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng đánh giá luận án: đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua. Luận án là công trình khoa học nghiên cứu toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của Quản tài viên theo pháp luật phá sản Việt Nam hiện nay. Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Xin chúc mừng thầy giáo, NCS Nguyễn Thái Trường, chúc mừng khoa Kinh tế - Luật đã có thêm một tân Tiến sĩ. Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi bảo vệ luận án.


Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ khoa học cấp Học viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thái Trường
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​