Tắt QC... [X]
Menu

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Cập nhật : 17/10/2019
Lượt xem: 495

Sáng ngày 16/10/2019, Trường ĐH Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hương Giang, chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số: 934.04.10 với đề tài “Quản lý nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Công Đoàn và PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 1066/QĐ-ĐHTM ngày 13 tháng 09 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại, gồm:

1. PGS.TS. Bùi Hữu Đức – Trường ĐH Thương mại – Chủ tịch HĐ

2. PGS.TS. Trần Văn Bão – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân – Phản biện 1

3. PGS.TS. Trần Công Sách – Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương – Phản biện 2

4. PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy – Trường ĐH Ngoại thương – Phản biện 3

5. PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy - Trường ĐH Thương mại - Ủy viên thư ký

6. PGS.TS. Trần Kiều Trang - Trường ĐH Thương mại - Ủy viên

Sau khi nghe NCS Nguyễn Thị Hương Giang trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số: 934.04.10với số phiếu tán thành là 06/06. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Bùi Hữu Đức - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Thị Hương Giang đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn.

Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Nguyễn Thị Hương Giang xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hương Giang.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án


 

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​