Tắt QC... [X]
Menu

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS VŨ THỊ YẾN

Cập nhật : 02/06/2020
Lượt xem: 63

14h chiều ngày 01/06/2020, Trường ĐH Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Thị Yến, chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số: 934.04.10 với đề tài “Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Hữu Đức và TS. Chu Thị Thủy

14h chiều ngày 01/06/2020, Trường ĐH Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Thị Yến, chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số: 934.04.10 với đề tài “Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Hữu Đức và TS. Chu Thị Thủy
Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 385/QĐ-ĐHTM ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại, gồm:
1. GS.TS. Đinh Văn Sơn– Trường ĐH Thương mại – Chủ tịch HĐ
2. PGS.TS. Lê Quốc Hội – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân – Phản biện 1
3. PGS.TS. Lê Xuân Bá – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương – Phản biện 2
4. TS. Trịnh Thị Thanh Thủy – Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công thương – Phản biện 3
5. PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy - Trường ĐH Thương mại - Ủy viên thư ký
6. TS. Trần Văn Trang - Trường ĐH Thương mại - Ủy viên
7. PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy – Trường ĐH Ngoại thương - Ủy viên
Sau khi nghe NCS Vũ Thị Yến trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.
Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số: 934.04.10với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Đinh Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.
Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Vũ Thị Yến đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn.
Chúc mừng Khoa Kinh tế - Luật và Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp đã có thêm một tân Tiến sĩ 

Một vài hình ảnh của lễ bảo vệ

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS VŨ THỊ YẾN
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​