MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỘI BÓNG ĐÁ NAM KHOA KINH TẾ - LUẬT TRONG GIẢI BÓNG ĐÁ NAM