MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA S/V KHOA KINH TẾ - LUẬT TẠI NHO QUAN