HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI


PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

(Dành cho sinh viên tốt nghiệp)


Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo (CLĐT) và đảm bảo sinh viên tốt nghiệp (SVTN) có việc làm, Trường Đại học Thương mại triển khai khảo sát đánh giá về CLĐT của SVTN. Nhà trường mong nhận được ý kiến đánh giá của Anh/ Chị về CLĐT và mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. Những câu có dấu (*) là những câu bắt buộc trả lời.


Mức độ đồng ý của Anh/Chị được chọn theo thang điểm từ 1 đến 5 với quy ước:

1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Không ý kiến 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý

A. ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG

12345
1. Chương trình đào tạo (CTĐT) có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, có hệ thống
2. CTĐT được thiết kế với các học phần có cấu trúc hợp lý
3. Cách thức tổ chức giảng dạy của CTĐT hợp lý
4. Nội dung CTĐT mang tính cập nhật
5. CTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành
6. Phương pháp giảng dạy phù hợp với chuẩn đầu ra của khóa học
7. Phương pháp giảng dạy của giảng viên dễ hiểu, khuyến khích SV năng động
8. Hình thức kiểm tra – đánh giá phù hợp
9. Giảng viên có đủ trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao
10. Tài liệu, giáo trình, phòng học/phòng thí nghiệm, CSVC, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của SV
11. Tổ chức giảng dạy các học phần trong CTĐT phù hợp, hiệu quả.
12. Hệ thống tư vấn, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của SV
13. Chất lượng CTĐT đáp ứng mục tiêu đào tạo của Trường và nhu cầu xã hội
14. Anh/Chị được định hướng nghề nghiệp từ phía Khoa/Nhà trường
15. Anh/Chị sẵn lòng tham gia xây dựng CTĐT và hướng nghiệp cho SV của Trường.

B. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG/NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

12345
16. Có khả năng vận dụng các kiến thức trong công việc
17. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc
18. Có khả năng giải quyết vấn đề
19. Nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi
20. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm
21. Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
22. Có khả năng giao tiếp hiệu quả
23. Có khả năng phát triển nghề nghiệp
24. Có khả năng làm việc độc lập
25. Tác phong làm việc tốt
26. Có năng lực nghiên cứu (có sáng kiến cải tiến)
27. Có năng lực học tập ở bậc cao hơn
28. Có quan hệ tốt với đồng nghiệp
29. Có mối quan hệ tốt với Khoa/Nhà trường
30. Có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ quy định của cơ quan, Nhà nước

C. ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

46. Theo Anh/Chị những giải pháp nào sau đây giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm (Lựa chọn và đánh số xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 11 bên cạnh ô vuông)?
Các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo
Các nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường
Các nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập
Các nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp
Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội
Trường phối hợp với các nhà sử dụng lao động tổ chức tham quan, giao lưu với cơ quan cho sinh viên
Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế
Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm
Rèn luyện các phẩm chất cá nhân
Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụng
Các giải pháp khác:
Vui lòng ghi rõ giải pháp khác

Nhằm tạo kênh thông tin liên lạc liên tục giữa Nhà trường và SV sau khi tốt nghiệp, xin Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên

Trong trường hợp Anh/Chị đã đi làm, xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của quản lý trực tiếp của Anh/Chị.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị, Chúc quý Anh/Chị thành công trong sự nghiệp!