Tắt QC... [X]
Menu

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
Kính gửi: Quý Ông/Bà,
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động. Nhà trường mong nhận được ý kiến của Quý Ông/Bà là đại diện của Cơ quan/Tổ chức có sử dụng người lao động (NLĐ) là người học tốt nghiệp của Trường về chất lượng đào tạo và mức độ đáp ứng công việc của người học tốt nghiệp bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. Mức độ đồng ý của Ông/Bà được chọn theo thang điểm từ 1 đến 5 với quy ước:

1. Hoàn toàn không đồng ý     2. Không đồng ý     3. Không ý kiến    4. Đồng ý     5. Hoàn toàn đồng ý

STT Nội dung 1 2 3 4 5
1 NLĐ có khả năng vận dụng các kiến thức trong công việc
2 NLĐ có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc
3 NLĐ có khả năng giải quyết vấn đề
4 NLĐ năng động, nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi
5 NLĐ có khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm
6 NLĐ có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
7 NLĐ có khả năng giao tiếp hiệu quả
8 NLĐ có khả năng phát triển nghề nghiệp
9 NLĐ có khả năng làm việc độc lập
10 NLĐ có tác phong làm việc tốt
11 NLĐ có năng lực nghiên cứu (có sáng kiến cải tiến)
12 NLĐ có năng lực học tập ở bậc cao hơn
13 NLĐ có quan hệ tốt với đồng nghiệp
14 NLĐ có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ quy định của cơ quan, Nhà nước
15 NLĐ có năng lực ngoại ngữ
16 NLĐ có năng lực về tin học
17 NLĐ tạo dựng được uy tín cho “người học Trường ĐHTM”
18 NLĐ có kiến thức sâu và rộng, nắm vững kiến thức chuyên môn
19 Công việc của NLĐ được bố trí đúng với chuyên ngành đào tạo
20 NLĐ có khả năng thực hành tốt chuyên môn.
21 NLĐ đã được định hướng nghề nghiệp trong quá trình đào tạo
22 Số NHTN của Trường đang làm việc ở cơ quan của Ông/Bà
1): 1-20;      2): 21-40;      3): 41-60;      4): 61-80;      5): >80
23 Ông/Bà hài lòng với người học thực tập tại cơ quan.
24 Ông/Bà sẵn sằng khi được mời tham gia xây dựng CTĐT
25 Ông/Bà hài lòng tham gia hướng nghiệp cho người học
26 Trường gắn kết với cơ quan của Ông/Bà
27 Ông/Bà nhận xét chung về tất cả các nội dung trên

28. Cơ quan Ông/Bà thuộc loại hình tổ chức nào?

Nhà nước    
Liên doanh    
Tổ chức    
Phi chính phủ    
Cổ phần    
Trách nhiệm hữu hạn    
Tư nhân    
100% vốn ngước ngoài    
Loại hình khác    

29. Cơ quan Ông/Bà hoạt động ở lĩnh vực nào?

Văn hóa nghệ thuật
Giáo dục đại học
Y – Dược
Thương mại
Thủy sản
Điện lực
Nông lâm nghiệp
Vận tải
Xây dựng.
Luật
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Lĩnh vực khác (xin nêu rõ):

30. Cơ quan Ông/Bà thường tuyển dụng người học tốt nghiệp các ngành đào tạo nào?

Kinh tế
Kế toán
Quản trị nhân lực
Thương mại điện tử
Hệ thống thông tin quản lý
Quản trị kinh doanh
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Marketing
Luật kinh tế
Kinh doanh quốc tế
Ngôn ngữ Anh
Tài chính - Ngân hàng
Ngành khác (xin ghi rõ):

31. Những vị trí mà người học tốt nghiệp thường được bố trí khi mới được tuyển dụng?

Phụ việc
Trợ lý
Vị trí độc lập
Tư vấn
Quản lý
Khác (xin ghi rõ)

32. Trung bình người học tốt nghiệp đã làm việc tại Cơ quan Ông/Bà bao lâu?

Dưới 6 tháng
Từ 6 – 12 tháng
Từ 2 – 4 năm
Trên 4 năm

33. Sau khi tuyển dụng, người học tốt nghiệp phải đi học thêm các khóa bồi dưỡng nào để có thể đảm nhận các nhiệm vụ của Cơ quan giao?

Không tham dự khóa học nào
Bổ trợ kỹ năng về công nghệ thông tin
Bổ trợ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
Nâng cao năng lực ngoại ngữ
Bổ trợ kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
Bổ trợ các kỹ năng mềm
Khác (xin ghi rõ)

34. Theo Ông/Bà, những giải pháp nào sau đây sẽ giúp nâng cao khả năng người học tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động?

Người sử dụng lao động nhận người học thực tập
Thời lượng thực tập của người học được tăng thêm
Chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia của các người sử dụng lao động
Người học được học các khóa bổ trợ các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu xã hội
Người học được rèn luyện các phẩm chất cá nhân đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
Hàng năm Trường có chương trình giao lưu trường đại học – người sử dụng lao động
Hàng năm Trường có khảo sát về sự hài lòng của người sử dụng lao động đối với người học tốt nghiệp
Người sử dụng lao động cập nhật hàng năm yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ đối với các ngành đào tạo của Trường
Trường phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tham quan, giao lưu với cơ quan cho sinh viên
Người sử dụng lao động đặt hàng người học nghiên cứu khoa học theo nhu cầu thực tiễn
Các giải pháp khác (ghi rõ)

35. Đánh giá của Ông/Bà và người học tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo:

Đáp ứng nhu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay
Cơ bản đáp ứng nhu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm
Phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng

Nhằm tạo kênh thông tin liên lạc liên tục giữa Cơ quan/Tổ chức và Quý Ông/Bà với Nhà Trường, xin Ông/Bàvui lòng cung cấp các thông tin sau:

Tên cơ quan/tổ chức:
Chức vụ của Ông/Bà:
Ngành học của NLĐ
Địa chỉ:
Điện thoại
Email
Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​