Tắt QC... [X]
Menu

QUYẾT ĐỊNH 910 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Cập nhật : 06/06/2022
Lượt xem: 237

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ứng dụng của Trường Đại học Thương mại: 

QUYẾT ĐỊNH 910 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​