Tắt QC... [X]
Menu

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Cập nhật : 24/01/2022
Lượt xem: 266

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

+ Quyết định 115: /uploads/files/qd-115qddhtm-ban-hanh-cdr-ctdtthac-si.pdf

+ Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo thạc sỹ Quản lý kinh tế định hướng nghiên cứu: /uploads/files/5-cdr-va-ctdt-quan-ly-kinh-te-thac-si-nghien-cuu.pdf

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​