Tắt QC... [X]
Menu

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Cập nhật : 24/01/2022
Lượt xem: 259

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế thạc sĩ định hướng ứng dụng.

+ Quyết định 115: /uploads/files/qd-115qddhtm-ban-hanh-cdr-ctdtthac-si.pdf

+ Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng: /uploads/files/6-cdr-va-ctdt-quan-ly-kinh-te-thac-si-ung-dung.pdf

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​