Tắt QC... [X]
Menu

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ

Cập nhật : 24/01/2022
Lượt xem: 240

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ.

+ Quyết định 116: /uploads/files/qd-116-ban-hanh-cdr-va-ctdt-trinh-do-tien-si.pdf-1.pdf

+ Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ: /uploads/files/3-cdr-va-ctdt-quan-ly-kinh-te-tien-si.pdf

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​