Tắt QC... [X]
Menu

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa kỳ chu kỳ năm 2022

Cập nhật : 24/05/2022
Lượt xem: 267

Quyết định 838 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì: 

/uploads/files/qd-838.dhtm.pdf

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa kỳ chu kỳ năm 2022
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​