Tắt QC... [X]
Menu

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

Cập nhật : 28/08/2018
Lượt xem: 449

         

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

 

Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015; Hướng dẫn số 169/HD-SNV ngày 10/8/2016 của Sở Nội vụ về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Viên chức năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

4. Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

5. Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

6. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

7. Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND).

8. Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1215/QĐ-UBND).

9. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyển dụng đủ số lượng viên chức được UBND tỉnh giao, đáp ứng trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

2. Công tác tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai minh bạch, chặt chẽ và và tuân thủ đúng các quy định pháp luật theo quy định hiện hành.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Ngoài các điều kiện trên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như ổn định đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, tránh trường hợp sau khi được tuyển dụng có nguyện vọng thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở Nội vụ thống nhất phát hành (thí sinh đăng ký dự tuyển mua hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương). Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

7. Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ-UBND).

8. 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Để đảm bảo khách quan, chặt chẽ, tránh tiêu cực trong việc tổ chức xét tuyển và hạn chế tối đa lượng hồ sơ ảo phát sinh do một thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại nhiều đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng dẫn đến không tuyển dụng đủ số lượng viên chức cần tuyển, Sở Công Thương thông báo như sau:

– Khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, các thí sinh chưa nộp kết quả học tập, bảng điểm tốt nghiệp (thí sinh chỉ nộp bản sao có chứng thực và xuất trình bản gốc để đối chiếu, sau khi có công bố kết quả điểm kiểm tra sát hạch để làm cơ sở xác định người trúng tuyển);

– Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2016 nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi có kết quả điểm kiểm tra, sát hạch.

V. NHU CẦU, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương (số 211, Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), chi tiết cụ thể theo biểu đính kèm Kế hoạch này.

2. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển.

Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển trên 30 hồ sơ, Sở Công Thương sẽ điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng sang hình thức thi tuyển.

3. Nội dung, quy trình xét tuyển:

a) Nội dung xét tuyển

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển (sau khi có kết quả kiểm tra, sát hạch).

b) Cách tính điểm

b1) Điểm học tập: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b2) Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b3) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

b4) Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Tiết b1, Tiết b2 và Tiết b4 Điểm này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm học tập và điểm phỏng vấn được tính tại Tiết b3 và Tiết b4 Điểm này.

c) Quy trình tổ chức xét tuyển

Để đảm bảo khách quan, minh bạch trong tổ chức xét tuyển viên chức, việc thực hiện xét tuyển được thực hiện như sau:

– Bước 1: Căn cứ hồ sơ đăng ký dự tuyển, Sở Công Thương tổng hợp hồ sơ, thông báo những người đủ điều kiện xét tuyển.

– Bước 2: Tổ chức kiểm tra, sách hạch, công bố kết quả điểm kiểm tra, sát hạch.

– Bước 3: Sau khi có kết quả điểm kiểm tra, sát hạch, Hội đồng tuyển dụng thông báo cho thí sinh đăng ký dự tuyển nộp bản sao kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, tổng hợp kết quả học tập, công bố công khai điểm kết quả học tập của thí sinh.

– Bước 4. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra, sát hạch và kết quả điểm học tập, xét thí sinh trúng tuyển viên chức theo quy định.

d) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển. Nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+  Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Giám đốc Sở trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng :

a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài;

b) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số hệ cử tuyển có trình độ, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm tại chỉ tiêu biên chế tuyển dụng theo quy định tại Thông tư  số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn 

Sở Công Thương xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục III Kế hoạch này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quy trình xét tuyển đặc cách

– Giám đốc Sở quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch;

– Người được đề nghị xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức phải được Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

– Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

– Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Giám đốc Sở kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;

– Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định tại Khoản 3, Mục V Kế hoạch này.

4. Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách

Căn cứ kết quả xét tuyển đặc cách, Sở Công Thương trình Sở Nội vụ thẩm định, sau đó trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.

5. Về chính sách thu hút

Các đối tượng là Tiến sĩ nằm trong danh mục các chuyên ngành, trình độ cần thu hút do Ủy ban nhân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND sau khi được tuyển dụng được hưởng chính sách thu hút theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND.

VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính – Nội vụ về quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức viên chức, cụ thể:

– Dưới 100 thí sinh, thu 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh, thu 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

– Từ 500 thí sinh trở lên, thu 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Lệ phí xét tuyển sẽ thông báo cụ thể sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện xét tuyển.

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 22/8/2016 đến hết ngày 21/9/2016(trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Công Thương, Số 9A Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn; số điện thoại: (025): 2240983, 871304.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch trong tháng 10/2016 tại Sở Công Thương (thời gian cụ thể và nội dung kiểm tra sát hạch sẽ được thông báo tới các thí sinh, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Sở Công Thương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ:http://www.langson.gov.vn/cn/.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tham mưu việc tuyển dụng viên chức theo đúng thời gian, tiến độ, quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/cn/.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Công Thương.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​