HỌC BỔNG “THẮP SÁNG TÀI NĂNG FP”
 
1. MỤC ĐÍCH
Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại thành lập Quĩ Học bổng “Thắp sáng tài năng FP” với mục đích khuyến khích, động viên những sinh viên xuất sắc; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực và tinh thần vươn lên, đạt kết quả học tập khá giỏi.
Quỹ học bổng này được hình thành từ sự tài trợ, đóng góp của các Thầy, Cô giáo; Cựu sinh viên Khoa Kinh tế - Luật; Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tình cảm, trách nhiệm và mong muốn được chắp cánh cho những tài năng có điều kiện học tập vươn lên trong thời gian học tập tại trường.
 
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ LOẠI HỌC BỔNG
Đối tượng được xét học bổng là sinh viên hiện đang học tại Khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương mại.
Học bổng “Thắp sáng tài năng FP” gồm 2 loại:
- Học bổng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập: Đối tượng là sinh viên thủ khoa đầu vào; Sinh viên có kết quả học tập xếp loại “Xuất sắc” và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên các năm học;
- Học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó: Đối tượng là sinh viên năm thứ 2, 3, 4 có hoàn cảnh khó khăn và đạt kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên.
 
3. MỨC HỌC BỔNG VÀ SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG
Mức học bổng từ 1-2 triệu/sinh viên; số lượng học bổng hàng năm tùy thuộc vào nguồn tài trợ.
 
4. TỔ CHỨC XÉT CHỌN
Học bổng “Thắp sáng tài năng FP” sẽ được xét hàng năm và trao vào đầu năm học (tháng 9 hàng năm).
Việc xét chọn học bổng sẽ thông qua Hội đồng gồm: Ban chủ nhiệm Khoa; Nhà tài trợ; Bí thư liên chi đoàn Khoa; Chi hội trưởng chi hội sinh viên Khoa.