THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế được thiết kế nhằm đào tạo các Thạc sĩ nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô, bao gồm những kiến thức về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế - xã hội, kinh tế và quản lý nhà nước về thương mại, tài nguyên và môi trường; pháp luật trong quản lý kinh tế; kinh tế và quản lý doanh nghiệp; những kiến thức về kinh tế và quản lý của một số lĩnh vực tiêu biểu như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, dịch vụ, đầu tư..
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH Thi tuyển 3 môn: Cơ bản (Kinh tế học), cơ sở ngành (Nguyên lý quản lý kinh tế) và ngoại ngữ (Tiếng Anh) và được miễn thi tiếng Anh với các trường hợp đạt trình độ tối thiểu từ B1 theo chuẩn châu Âu, IELTS 4.5, TOEFT 450 hoặc tương đương.

Đặc biệt, thí sinh KHÔNG PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC nếu có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành đúng, phù hợp và ngành gần của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 02 NĂM
CHI TIẾT TUYỂN SINH ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO